نرم افزار تولید شناور چرتکه


تومان۴,۱۲۵,۰۰۰

  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
  • فروش توسط: FineSoft
  • بسته‌بندی و ارسال توسط: FineSoft
  • ارسال با پست پیشتاز

اصالت و کیفیت

محصول ایرانی

پشتیبانی معتبر

محصول سفارشی

توضیحات

pen
نرم افزار تولید شناور چرتکه ، نرم افزاری بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده جهت مراکز و کارخانجات تولیدی می باشد .

نرم افزار تولید شناور چرتکه ، نرم افزار بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده می باشد . منوها و امکانات نرم افزار به شرح ذیل می باشد :
منوی حسابداری شامل :
کدینگ حسابها ( کدینگ مالی / ارتباط با کدینگ شناور – کدینگ شناور / ارتباط با کدینگ اصلی – مشاهده کدینگ مالی (F5) – مشاهده کیدنگ شناور (F6) ) – ثبت اول دوره حساب ها ( کدینگ مالی و شناور ) – سند حسابداری (Alt+A) – امکانات سند ( چاپ سند تا سطح معین – چاپ سند تا سطح تفضیل – مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ – مرتب سازی اسناد برحسب سند ) – ریز عملکرد حساب ( دفتر معین مرتبط – دفتر تفضیل یک مرتبط ) – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه / سند به سند – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل یک – تنظیم صورت سود و زیان – گزارش صورت سود و زیان – تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه ) – تراز آزمایشی ( تراز آزمایشی در حد گروه حساب ها – تراز آزمایشی در حد حسابهای کل – تراز آزمایشی در حد حسابهای معین – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل یک ) – گردش حسابها ( حساب های کل به تفکیک و تفکیک معین – حسابهای معین به تفکیک – حسابهای تفضیل به تفکیک )
منوی انبار شامل :
انبار و ارتباط با کالا ( ارتباط انبار با گروه کالاهای مجاز ) – طبقه بندی کالا – دسته بندی کالا – تعریف کالاهای انبار (Alt+F3) – تعریف کد حسابداری هر کالا – ارتباط انبارها ( انبارهای مرتبط با فرم موجودی اول دوره – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش امانی – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش تامین – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش تولید – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش ضایعات – انبارهای مرتبط با فرم های بخش فروش ) – ثبت اول دوره کالاها – لیست کلیه اقلام در یک نگاه (F3)
منوی خرید شامل :
رسید انبار – لیست رسیدها ( لیست رسیدهای فاکتور ثبت نشده – لیست رسید های فاکتور شده ) – برگشت از رسید انبار – فاکتور خرید (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید – انتقالی به انبار در جریان – فاکتور انتقالی به انبار در جریان – حواله مصرف – فاکتور حواله مصرف – برگشت از حواله مصرف – فاکتور برگشت از حواله مصرف
منوی تولید شامل :
فرمول تولید و تنظیم جدول آنالیز محصولات – ثبت هزینه برآوردی دستمزد و سربار جهت یک واحد محصول – فرم درخواست کالا از انبار – ثبت رسید انبار تولید – ثبت محصولات تولید شده و محاسبه قیمت تمام شده محصول – فاکتور خروج مواد اتوماتیک
منوی فروش شامل :
پیش فاکتور – فاکتور فروش (Alt+F) – فاکتور برگشت از فروش – ثبت حواله انبار – برگشت از حواله انبار – فاکتور فروش با درج کد معین بدهکار – کد معین بستانکار-کد تفضیل – شماره حواله انبار – تیپ قیمت فروش-تعیین انبار خروج کالا – تعریف کالای سه واحده و تبدیل واحد ها به یکدیگر بصورت اتوماتیک – محاسبه قیمت تمام شده – تخفیف خط به خط – درج ارزش افزوده و مالیات بعلاوه تخفیفات و اضافات روی فاکتور و…
منوی خزانه شامل :
ثبت چک های دریافتی اول دوره – چکهای صادره اول دوره – رسید دریافت با درج کد معین و تفضیل – رسید پرداخت با درج کد معین و تفضیل – دریافت نقد – پرداخت نقد – دریافت چک – صدور چک ( صدور چک مدت دار به اشخاص – صدور چک مدت دار به چند حساب – صدور چک روز به اشخاص ) – واریز فیش نقدی – انتقال مبلغ ( انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها – انتقال از بانک به صندوق ) – حسابهای انتظامی به نفع شرکت – حسابهای انتظامی به عهده شرکت
منوی عملیات بانکی :
ارسال چک های دریافتی به بانک – وصول چک های نزد بانک – وصول چک های دریافتی نزد صندوق – خروج چک های دریافتی – برگشت زدن چک های دریافتی – استرداد چک های دریافتی – استرداد چک های دریافتی خرج شده – پاس کردن چک های صادره – برگشت زدن چک های صادره – استرداد چک های صادره
منوی گزارشات شامل :
لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – گزارشات اسناد دریافتی شامل ( جستجوی چک های دریافتی – گزارش از کلیه اسناد دریافتنی – گزارش اسناد دریافتنی معوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد صندوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد بانکها – گزارش اسناد دریافتنی وصول نقدی شده – گزارش اسناد دریافتنی خرج شده – گزارش اسناد دریافتنی برگشت شده – گزراش اسناد دریافتنی برگشت شده )
گزارشات اسناد پرداختنی شامل ( جستجوی چک های پرداختی – گزارش از کلیه اسناد پرداختنی – گزارش از اسناد پرداختنی معوق )
گزارشات دریافت و پرداخت شامل ( دریافت های نقدی-پرداخت های نقدی – حواله های دریافتی- حواله های ارسالی – لیست درامدها – لیست هزینه ها – فیش های نقدی-حسابهای انتقالی )
راس گیری و گزارش سرجمع و گزارش تفکیکی حسابها
منوی گزارشات انبار شامل :
کاردکس کالا ( کاردکس مواد و کالا – کاردکس فیزیکی کالا در انبار – کاردکس کالای امانی ما نزد دیگران – کاردکس کالای امانی دیگران نزد ما – کاردکس ضایعات تولید )
بهای تمام شده ( موجودی کل – موجودی به تفکیک هر انبار )
موجودی انبار فیزیکی ( موجودی کل انبار – موجودی مواد خام – موجودی قطعات و لوازم جانبی –موجودی کالاهای در جریان – موجودی کالاهای ساخته شده – موجودی کالای تجاری – موجودی کالای ضایعاتی-موجودی انبار دارایی ثابت ) – مغایرت دو انبار – فاکتور های فروش – فروش خالص-لیست فاکتورها در یک نگاه ( لیست فاکتورهای فروش – لیست فاکتورهای برگشت از فروش-لیست فاکتورهای خرید – لیست فاکتورهای برگشت از خرید )
منوی پایان دوره شامل :
فرم انبار گردانی – بستن حسابها ( تعیین حسابهای موقت ( حسابهای سود و زیانی ) – صدور سند اختتامیه ( بستن حسابهای موقت ) ) – ایجاد سال مالی پیوسته ( ایجاد سالهای جدید و انتقال مانده – انتقال مجدد مانده به سال جدید ) – ایجاد سال مالی گسسته ( ایجاد سال مالی جدید و انتقال مانده –انتقال مجدد مانده به سال جدید )
منوی تنظیمات شامل :
( تعیین حسابهای دائم / موقت – تنظیم فرمت و کارکترها : ( تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی – تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ انبار – تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ کالا- تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ مالی –تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ تفضیل شناور ) – تنظیم کدینگ ( تنظیم کدینگ حسابها – تنظیم کدینگ حسابهای شناور – تنظیم کدینگ حسابهای تولید )
تنظیم کدینگ مالیات ارزش افزوده ( تنظیم ارزش افزوده خرید – تنظیم ارزش افزوده فروش ) – تنظیمات کد حسابهای اول دوره – تنظیمات کد حسابهای امانی – تنظیمات کد حسابهای خرید – تنظیمات کد حسابهای تولید – تنظیمات کد حسابهای فروش-تنظیمات کد حسابهای ضایعات – تنظیمات کد حسابهای خزانه
منوی امکانات برنامه شامل :
ایجاد سال مالی جدید – امکانات ارتقا ( تجدید محاسبات فروش – تجدید محاسبات خرید ) – بازیابی و پشتیبان ( تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی پشتیبان از نسخه قدیم (Ctrl+B) ) – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک ) – ماشین حساب (F11)
کنترل فاکتورها و اسناد – بروز رسانی فاکتورها – امکانات حذف و ارتقا ( حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تخلیه کدینگ مالی – تخلیه کدینگ شناور – تخلیه کدینگ انبار-تخلیه کیدنگ کالا – رفع اشکال از راه دور )
چیدمان کلیدها ( تنظیمات تصاویر کلیدها – تنظیم چیدمان کلیدها در صفحه – خروج و ذخیره چیدمان کلیدها (Alt+F4)
منوی سیستم شامل :
تنظیم مشخصات شرکت – اپراتورها و شبکه ( تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به حساب ها و کالاها – تعیین سطح دسترسی به منوها – تنظیم اجازه ورود به کاربر ) – چیدمان کلیدها – تنظیمات متفرقه – راهنمای چرتکه (F1) – وب سایت – درباره ما – سایر محصولات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نرم افزار تولید شناور چرتکه”

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فاین سافت
  • فروشنده: FineSoft
  • آدرس: 471
    تهران
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

دیگر محصولات فروشنده