نرم افزار تولید شناور چرتکه


تومان۴,۰۷۵,۰۰۰

 • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
 • فروش توسط: FineSoft
 • بسته‌بندی و ارسال توسط: FineSoft
 • ارسال با پست پیشتاز

اصالت و کیفیت

محصول ایرانی

پشتیبانی معتبر

محصول سفارشی

کمترین قیمت

توضیحات

pen
نرم افزار تولید شناور چرتکه ، نرم افزاری بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده جهت مراکز و کارخانجات تولیدی می باشد .

نرم افزار تولید شناور چرتکه ، نرم افزار بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده می باشد . منوها و امکانات نرم افزار به شرح ذیل می باشد :
منوی حسابداری شامل :
کدینگ حسابها ( کدینگ مالی / ارتباط با کدینگ شناور – کدینگ شناور / ارتباط با کدینگ اصلی – مشاهده کدینگ مالی (F5) – مشاهده کیدنگ شناور (F6) ) – ثبت اول دوره حساب ها ( کدینگ مالی و شناور ) – سند حسابداری (Alt+A) – امکانات سند ( چاپ سند تا سطح معین – چاپ سند تا سطح تفضیل – مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ – مرتب سازی اسناد برحسب سند ) – ریز عملکرد حساب ( دفتر معین مرتبط – دفتر تفضیل یک مرتبط ) – دفاتر مالی ( دفتر روزنامه / سند به سند – دفتر کل – دفتر معین – دفتر تفضیل یک – تنظیم صورت سود و زیان – گزارش صورت سود و زیان – تنظیم ترازنامه – گزارش ترازنامه ) – تراز آزمایشی ( تراز آزمایشی در حد گروه حساب ها – تراز آزمایشی در حد حسابهای کل – تراز آزمایشی در حد حسابهای معین – تراز آزمایشی در حد حسابهای تفضیل یک ) – گردش حسابها ( حساب های کل به تفکیک و تفکیک معین – حسابهای معین به تفکیک – حسابهای تفضیل به تفکیک )
منوی انبار شامل :
انبار و ارتباط با کالا ( ارتباط انبار با گروه کالاهای مجاز ) – طبقه بندی کالا – دسته بندی کالا – تعریف کالاهای انبار (Alt+F3) – تعریف کد حسابداری هر کالا – ارتباط انبارها ( انبارهای مرتبط با فرم موجودی اول دوره – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش امانی – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش تامین – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش تولید – انبارهای مرتبط با فرمهای بخش ضایعات – انبارهای مرتبط با فرم های بخش فروش ) – ثبت اول دوره کالاها – لیست کلیه اقلام در یک نگاه (F3)
منوی خرید شامل :
رسید انبار – لیست رسیدها ( لیست رسیدهای فاکتور ثبت نشده – لیست رسید های فاکتور شده ) – برگشت از رسید انبار – فاکتور خرید (Alt+K) – فاکتور برگشت از خرید – انتقالی به انبار در جریان – فاکتور انتقالی به انبار در جریان – حواله مصرف – فاکتور حواله مصرف – برگشت از حواله مصرف – فاکتور برگشت از حواله مصرف
منوی تولید شامل :
فرمول تولید و تنظیم جدول آنالیز محصولات – ثبت هزینه برآوردی دستمزد و سربار جهت یک واحد محصول – فرم درخواست کالا از انبار – ثبت رسید انبار تولید – ثبت محصولات تولید شده و محاسبه قیمت تمام شده محصول – فاکتور خروج مواد اتوماتیک
منوی فروش شامل :
پیش فاکتور – فاکتور فروش (Alt+F) – فاکتور برگشت از فروش – ثبت حواله انبار – برگشت از حواله انبار – فاکتور فروش با درج کد معین بدهکار – کد معین بستانکار-کد تفضیل – شماره حواله انبار – تیپ قیمت فروش-تعیین انبار خروج کالا – تعریف کالای سه واحده و تبدیل واحد ها به یکدیگر بصورت اتوماتیک – محاسبه قیمت تمام شده – تخفیف خط به خط – درج ارزش افزوده و مالیات بعلاوه تخفیفات و اضافات روی فاکتور و…
منوی خزانه شامل :
ثبت چک های دریافتی اول دوره – چکهای صادره اول دوره – رسید دریافت با درج کد معین و تفضیل – رسید پرداخت با درج کد معین و تفضیل – دریافت نقد – پرداخت نقد – دریافت چک – صدور چک ( صدور چک مدت دار به اشخاص – صدور چک مدت دار به چند حساب – صدور چک روز به اشخاص ) – واریز فیش نقدی – انتقال مبلغ ( انتقال مبلغ یا مانده بین حساب ها – انتقال از بانک به صندوق ) – حسابهای انتظامی به نفع شرکت – حسابهای انتظامی به عهده شرکت
منوی عملیات بانکی :
ارسال چک های دریافتی به بانک – وصول چک های نزد بانک – وصول چک های دریافتی نزد صندوق – خروج چک های دریافتی – برگشت زدن چک های دریافتی – استرداد چک های دریافتی – استرداد چک های دریافتی خرج شده – پاس کردن چک های صادره – برگشت زدن چک های صادره – استرداد چک های صادره
منوی گزارشات شامل :
لیست بدهکاران – لیست بستانکاران – گزارشات اسناد دریافتی شامل ( جستجوی چک های دریافتی – گزارش از کلیه اسناد دریافتنی – گزارش اسناد دریافتنی معوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد صندوق – گزارش اسناد دریافتنی نزد بانکها – گزارش اسناد دریافتنی وصول نقدی شده – گزارش اسناد دریافتنی خرج شده – گزارش اسناد دریافتنی برگشت شده – گزراش اسناد دریافتنی برگشت شده )
گزارشات اسناد پرداختنی شامل ( جستجوی چک های پرداختی – گزارش از کلیه اسناد پرداختنی – گزارش از اسناد پرداختنی معوق )
گزارشات دریافت و پرداخت شامل ( دریافت های نقدی-پرداخت های نقدی – حواله های دریافتی- حواله های ارسالی – لیست درامدها – لیست هزینه ها – فیش های نقدی-حسابهای انتقالی )
راس گیری و گزارش سرجمع و گزارش تفکیکی حسابها
منوی گزارشات انبار شامل :
کاردکس کالا ( کاردکس مواد و کالا – کاردکس فیزیکی کالا در انبار – کاردکس کالای امانی ما نزد دیگران – کاردکس کالای امانی دیگران نزد ما – کاردکس ضایعات تولید )
بهای تمام شده ( موجودی کل – موجودی به تفکیک هر انبار )
موجودی انبار فیزیکی ( موجودی کل انبار – موجودی مواد خام – موجودی قطعات و لوازم جانبی –موجودی کالاهای در جریان – موجودی کالاهای ساخته شده – موجودی کالای تجاری – موجودی کالای ضایعاتی-موجودی انبار دارایی ثابت ) – مغایرت دو انبار – فاکتور های فروش – فروش خالص-لیست فاکتورها در یک نگاه ( لیست فاکتورهای فروش – لیست فاکتورهای برگشت از فروش-لیست فاکتورهای خرید – لیست فاکتورهای برگشت از خرید )
منوی پایان دوره شامل :
فرم انبار گردانی – بستن حسابها ( تعیین حسابهای موقت ( حسابهای سود و زیانی ) – صدور سند اختتامیه ( بستن حسابهای موقت ) ) – ایجاد سال مالی پیوسته ( ایجاد سالهای جدید و انتقال مانده – انتقال مجدد مانده به سال جدید ) – ایجاد سال مالی گسسته ( ایجاد سال مالی جدید و انتقال مانده –انتقال مجدد مانده به سال جدید )
منوی تنظیمات شامل :
( تعیین حسابهای دائم / موقت – تنظیم فرمت و کارکترها : ( تنظیم فرمت جهت ساخت نام کالای درختی – تنظیم تعداد کاراکترهای کدینگ انبار – تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ کالا- تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ مالی –تنظیم تعداد کاراکترهای سطوح کدینگ تفضیل شناور ) – تنظیم کدینگ ( تنظیم کدینگ حسابها – تنظیم کدینگ حسابهای شناور – تنظیم کدینگ حسابهای تولید )
تنظیم کدینگ مالیات ارزش افزوده ( تنظیم ارزش افزوده خرید – تنظیم ارزش افزوده فروش ) – تنظیمات کد حسابهای اول دوره – تنظیمات کد حسابهای امانی – تنظیمات کد حسابهای خرید – تنظیمات کد حسابهای تولید – تنظیمات کد حسابهای فروش-تنظیمات کد حسابهای ضایعات – تنظیمات کد حسابهای خزانه
منوی امکانات برنامه شامل :
ایجاد سال مالی جدید – امکانات ارتقا ( تجدید محاسبات فروش – تجدید محاسبات خرید ) – بازیابی و پشتیبان ( تهیه نسخه پشتیبان (Ctrl+P) – بازیابی پشتیبان از نسخه قدیم (Ctrl+B) ) – چاپ چک ( تنظیمات چاپ چک – چاپ چک ) – ماشین حساب (F11)
کنترل فاکتورها و اسناد – بروز رسانی فاکتورها – امکانات حذف و ارتقا ( حذف کلیه اطلاعات ( بازیابی پیش فرض ) – حذف اطلاعات سال مالی جاری – تخلیه کدینگ مالی – تخلیه کدینگ شناور – تخلیه کدینگ انبار-تخلیه کیدنگ کالا – رفع اشکال از راه دور )
چیدمان کلیدها ( تنظیمات تصاویر کلیدها – تنظیم چیدمان کلیدها در صفحه – خروج و ذخیره چیدمان کلیدها (Alt+F4)
منوی سیستم شامل :
تنظیم مشخصات شرکت – اپراتورها و شبکه ( تغییر رمز عبور کاربر – تعیین سطح دسترسی به حساب ها و کالاها – تعیین سطح دسترسی به منوها – تنظیم اجازه ورود به کاربر ) – چیدمان کلیدها – تنظیمات متفرقه – راهنمای چرتکه (F1) – وب سایت – درباره ما – سایر محصولات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نرم افزار تولید شناور چرتکه”
pen
نرم افزار تولید شناور چرتکه ، نرم افزاری بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده جهت مراکز و کارخانجات تولیدی می باشد .

گروه نرم افزاری چرتکه از سال ۱۳۷۰ وارد عرصه رقابت در بازار نرم افزار گردید. و پس از چندین سال تحقیق موفق به ارائه اولین فریم ورک تولید نرم افزار کشور گردیده و هم اکنون با بیش از ۱۲۰۰۰ مشتری در ایران و کشورهای مختلف جهان با ارائه ی جدید ترین تکنولوژی تولید نرم افزار مشغول به فعالیت می باشد.

مجوز شورای عالی انفورماتیک:۲۰۳۷۸۳

pen
نرم افزار تولید شناور چرتکه ، نرم افزاری بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده جهت مراکز و کارخانجات تولیدی می باشد .
pen
نرم افزار تولید شناور چرتکه ، نرم افزاری بسیار خاص با امکانات بسیار زیاد و امکانات خاص سفارشی سازی شده جهت مراکز و کارخانجات تولیدی می باشد .
دانلود دمو

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فاین سافت
 • فروشنده: FineSoft
 • آدرس: تهران
  تهران
  -
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

دیگر محصولات فروشنده