11 %
تخفیف

نرم افزار انبار داری افرا سیستم


ویژگی‌های محصول
 • پشتیبانی:  
 • آموزش:  
 • نسخه دمو:  
 • نسخه ویندوز:  
 • تاییدشورای عالی انفورماتیک:  دارد
 • گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:  دارد
+ بیشتر

تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰11 % تخفیف

تومان۲۰۰,۰۰۰ (11%) کاهش هزینه
 • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی
 • فروش توسط: مجيد لطفي
 • بسته‌بندی و ارسال توسط: مجيد لطفي
 • ارسال با پست پیشتاز

اصالت و کیفیت

محصول ایرانی

پشتیبانی معتبر

محصول سفارشی

کمترین قیمت

توضیحات

pen
امروزه انبار داری و سیستم های اجرایی مرتبط با آن تبدیل به یکی از نقاط حساس و استراتژیک موفقیت شرکت ها و کارخانجات به منظور مدیریت و مکانیزه نمودن فرایند های انبار داری شده است، به طوری که سیستم های سنتی انبار داری دیگر پاسخ گوی نیازهای وسیع امروز نمی باشد.
نرم افزار انبار داری افرا سیستم

امروزه انبار داری و سیستم های اجرایی مرتبط با آن تبدیل به یکی از نقاط حساس و استراتژیک موفقیت شرکت ها و کارخانجات به منظور مدیریت و مکانیزه نمودن فرایند های انبار داری شده است، به طوری که سیستم های سنتی انبار داری دیگر پاسخ گوی نیازهای وسیع امروز نمی باشد. برنامه ریزی کار آمد تولید و فروش و همچنین استفاده بهینه از منابع تولید یکی از مهمترین پیش نیازهای تداوم و موفقیت فعالیتهای تولیدی و بازرگانی است. حال آنکه، برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری درباره چگونگی تخصیص منابع در فرآیند و عرضه محصولات به بازار نیازمند آگاهی دقیق از اطلاعات انبار است. در این راه شرکت افرا سیستم با ارائه ی سیستم جامع انبار داری خود که قابلیت انطباق با ساختار های مختلف شرکت ها و کارخانجات و … را دارد، شرکت افرا سیستم گامی دیگر در عرصه تکنولوژی های نوین کشور برداشته است. استفاده از تجهیزات پرتابل ثبت داده ها در انبار بخصوص در انبارهایی با تنوع کالای زیاد امری اجتناب ناپذیر بوده و سیستمهای فاقد این نوع امکان عملاً در کنترل و مدیریت داده های انبار دچار مشکل می باشند.

مزایای استفاده از سیستم انبار و حسابداری انبار

صرفه جویی در تعداد کارمندان و تمرکز متخصصین انبارداری در یک اداره

کاهش هزینه های دفتری و صرفه جویی در مدارک و نوشت افزار

امکان نظارت بهتر

کارمندان انبارها با انواع مواد انبار آشنایی پیدا میکنند و در صورت غیبت هر یک از کارمندان سایرین میتوانند کار او را انجام دهند

امکان تقسیم بندی بهتر انبارها

تسهیل کنترل موجودیها

امکان تقلیل موجودیها به حداقل و در نتیجه تقلیل فضای انبارها

کاهش مقدار کالای ناباب و کم مصرف

امکان تقلیل سرمایه مصرفی در موجودیها به حداقل

امکانات نرم افزار انبار و حسابداری انبار افرا سیستم

امکان معرفی واحد های سنجش
تعین محدوده دسترسی کاربران به انبار ها
امکان معرفی انبار جدید
معرفی طبقه حساب برای انبار
تعین فعال یا غیر فعال بودن کالا در انبار
تعین نوع قیمت گذاری
امکان تعریف محلهای استقرار
تعین فعال یا غیر فعال بودن کالا در انبار
امکان گروه بندی کالا
امکان تعین محل فیزیکی کالا
امکان ارتباط کالا با انبار مورد نظر
امکان تعین واحد سنجش فرعی برای کالا
امکان ارتباط کالا با طبقه حساب
امکان تعین مبنای سطح ,نوع داده ,مقادیر داده برای سطح ردیابی
امکان تعریف سطوح ردیابی
معرفی انواع سند انبار
تعریف شرح سند حسابداری
تعین نوع طرف مقابل
تعین حساب اسناد (دارای ارتباط با کالا ,دارای ارتباط با طرف مقابل )
تعین نرخ مواد
تعین موجودی ابتدای دوره
امکان ثبت خرید داخلی
امکان ثبت خرید خارجی
امکان ثبت دریافت از تولید
و امکاناتی دیگر….

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نرم افزار انبار داری افرا سیستم”
pen
امروزه انبار داری و سیستم های اجرایی مرتبط با آن تبدیل به یکی از نقاط حساس و استراتژیک موفقیت شرکت ها و کارخانجات به منظور مدیریت و مکانیزه نمودن فرایند های انبار داری شده است، به طوری که سیستم های سنتی انبار داری دیگر پاسخ گوی نیازهای وسیع امروز نمی باشد.

ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻬﻦ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار ﺑﺼـﻮرت ﮐﻤـﮏ ﻣﺸـﺎور و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷـﺮوع ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﭘﮑﯿﺞ اوﻟﯿﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری اﻧﺒـﺎر ﻓـﺮوش داراﺋـﯽ ﺛﺎﺑـﺖ و ﺣﻘـﻮق دﺳـﺘﻤﺰد را در ﻣﺤـﯿﻂ ۲۰۰۵ Net. ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐـﺮده و ﺑﺼـﻮرت ﻣﺤﺪوده اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ ﻣﺤﯿﻂ ۲۰۱۰ Net. ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ
از ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﭘﯿﻤـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﻓـﺮم ﺳـﺎز و ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤـﻮده و در ﺳـﺎل ۱۳۹۰ ﭘﮑـﯿﺞ ﺟﺪﯾـﺪ را ﺑـﺎ ۹ ﻧـﺮم اﻓـﺰار اراﺋـﻪ داد و در ﺳـﺎل ۱۳۹۵ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ رﺳﯿﺪ.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: افرا سيستم ميهن
 • فروشنده: مجيد لطفي
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

دیگر محصولات فروشنده