آشنایی با حسابرسي كامپيوتري

29 اردیبهشت 1398

تعريف حسابرسي كامپيوتري:

استفاده حسابرس از كامپيوتر بعنوان يك ابزار در فرآيند حسابرسي، همانند « ثبت كاربرگها، تهيه برنامه، حسابرسي پرسشنامه ها، تأيديه ها، ثبت اطلاعات، نگهداري كاربرگها و تهيه گزارش حسابرسي و ساير مستندات حسابرسي از عمده موارد اجراي حسابرسي كامپيوتري مي باشد.چون استفاده از كامپيوتر در مؤسسات حسابرسي شيوع يافته و در حال گسترش است بنابراين كار با آن مي تواند از جنبه هاي ديگر كاربردي نيز مفيد باشد.
واژه حسابرسي كامپيوتري استفاده از تكنولوژي كامپيوتري در فرآيند حسابرسي را بازگو مي نمايد. البته هنوز تعريف كامل و جامعي از اين واژه در دسترس نيست زيرا اين واژه مي تواند كليه ارتباطات و تركيبات احتمالي تكنولوژي كامپيوتر و حسابرسي را در برداشته باشد.

در اخص كلمه مي توان حسابرسي كامپيوتري را بدين شكل تعريف نمود:
حسابرسي در پيراموني كه براي پردازش اطلاعات مالي از كامپيوتر استفاده مي شود بدون توجه به نوع و اندازه و راهبري آن بوسيله شركت يا شخص ثالث.

روشهاي حسابرسي در محيطهاي كامپيوتري:

۱) حسابرسي با دور زدن كامپيوتر (حسابرسي پيراموني):
شامل آزمون داده هاي ورودي و گزارشهاي خروجي كامپيوتر و پردازش كامپيوتر است و پردازش كامپيوتر را مورد آزمون قرار نمي دهد.

۲) حسابرسي با استفاده از كامپيوتر (حسابرسي دروني):
از كامپيوتر براي حسابرسي استفاده مي شود زيرا داده ها و زنجيره عطف در مدارك و راهنماي حسابرسي هر دو بصورت الكترونيكي است و نمي تواند مستقيماً توسط حسابرس مورد آزمون قرار گيرد.با توجه به پيشرفتهاي روز افزون در زمينه هاي كامپيوتر و پردازش اطلاعات تحصيل شده. روش دور زدن كامپيوتر رفته رفته كارايي خود را از دست مي دهد و استفاده از روش حسابرسي با استفاده از كامپيوتر (حسابرس دروني) كارايي بيشتر كسب مي نمايد. البته بايد توجه داشت كه هيچيك از اين دو روش به تنهايي مطلوب و مناسب نبوده بلكه بايد همواره تركيب مناسبي از اين دو به تناسب وضعيت صاحبكار و ارزيابي حسابرسي از محيط صاحبكار مورد استفاده قرار گيرد.

هزینه یابی سربار(بهای تمام شده) بخش 1
خواندن
0
برچسب ها :
نویسنده مطلب آریان پور
علاقه به حوزه فناوری و تکنولوژی و نقش اون در کسب و کارها باعث شد تا به عنوان مدیر بخش خصوصی صنایع تولیدی,افتخار داشته باشم که فروشگاه فاین سافت و پایگاه دانش فاین بلاگ را تاسیس کنم و تجربیات خود را در زمینه فناوری و کسب و کار در اختیار علاقمندان قرار بدم.

بدون دیدگاه