ارتباط نقطه سربه سر و حاشیه فروش

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

حاشیه فروش چیست؟

می توان به میزان سودآوری هایی که در فعالیت های تجاری به دست می آید حاشیه فروش گفت.فروش یک محصول و خدمات می تواند با استفاده از راهکارهای مختلفی انجام پذیرد که هر یک دارای هزینه هایی می باشد که افراد باید توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند تا با صرف هزینه های گزاف و عدم بازدهی منجر به شکست مجموعه های کاری خود نشوند.

این امر در نتیجه بهره مندی از راهکارهای اصولی فروش و بازاریابی و همچنین شناخت کامل بازار محصول می باشد تا با عوامل و مسائل تاثیرگذار بر آن آشنا بوده و در نتیجه این امر بتوان بهترین فرصت های فروش را ایجاد و از آن بهره مند شده و همچنین فرصتی را برای افزایش مشتریان وفادار ایجاد نمود.

حاشیه فروش را می توان آن بخش از مبلغ فروش توصیف کرد که در پوشش هزینه های ثابت و ایجاد سود نقش دارد مثلا حاشیه فروش یک واحد محصول معرف مبلغ افزایش در سود ناشی از ساخت و فروش آن واحد محصول اضافی است.هزینه های ثابت با افزایش تولید و فروش تغییر نمی کند.در نتیجه اگر مثلا حاشیه فروش حاصل از تولید و فروش یک واحد محصول معادل مبلغ ۵۰۰۰ ریال باشد، فروش ۱۰۰ واحد محصول اضافی باعث افزایش سود یا کاهش زیان، حسب مورد به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال خواهد شد.

مثال:

مبلغ حاشیه فروش یک واحد محصول برابر است با تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های متغیر یک واحد محصول.بنابراین جمع مبلغ حاشیه فروش نیز از کسر کردن جمع مبلغ هزینه های متغیر تعداد مشخصی محصول از جمع درآمد فروش آن تعداد محصول بدست می آید.

خدمتی جدید از فاین سافت,مرکز آزمون آنلاین
خواندن

درآمد فروش ۱۰۰۰۰۰۰
کسر می شود: هزینه های متغیر (۸۰۰۰۰۰)
جمع مبلغ حاشیه فروش ۲۰۰۰۰۰
کسر می شود: هزینه های ثابت ماهانه (۲۰۰۰۰)
سود ۰

نسبت حاشیه فروش که اغلب به شکل در صد بیان می شود، معرف درصدی از مبلغ فروش است که برای بازیافت هزینه های ثابت و فراهم کردن سود، در دسترس قرار می گیرد. و از فرمول زیر بدست می آید:

نسبت حاشیه فروش= (مبلغ حاشیه فروش ÷ مبلغ فروش ) × ۱۰۰
اما نقطه سربه سر سطحی از فعالیت است که در آن سطح، درآمدهای موسسه برابر با هزینه های ان می شود.به عبارت دیگر جایی که مبلغ حاشیه فروش درست جمع مبلغ هزینه های ثابت را پوشش می دهد، اصطلاحا نقطه سربه سر نامیده می شود.بنابراین در نقطه سربه سر مبلغ حاشیه فروش درست برابر با جمع مبلغ هزینه های ثابت است.

با در اختیار داشتن نسبت حاشیه فروش می توان مبلغ فروش در نقطه سربسر را بدست آورد:

مبلغ فروش در نقطه سربسر = مبلغ هزینه های ثابت ÷ نسبت حاشیه فروش
اما برای محاسبه تعداد فروش در نقطه سربسر از فرمول زیر استفاده می کنیم:
X = f ÷ (p – v)
x = تعداد فروش در نقطه سربسر
f = هزینه های ثابت
p = میانگین قیمت فروش یک واحد
v= هزینه های متغیر یک واحد محصول است
اما حالا اگر شرکت بخواهد مقدار فروش لازم برای تحصیل سود مورد نظر خود را بدست آورد از فرمول زیر استفاده می کند:
مقدار فروش لازم برای تحصیل سود هدف=( مبلغ هزینه های ثابت + سود هدف) ÷ مبلغ حاشیه فروش یک واحد محصول

(p – v) ÷ f+ л))= مقدار فروش لازم برای تحصیل سود هدف
л= سود هدف

حقوق‌های معاف از مالیات کدامند؟
خواندن

به عنوان مثال اگر میزان تولید در نقطه سربسر ۸۰۰۰ عدد باشد و هزینه های ثابت ۴۸۰۰۰۰۰ ریال و فروش هر واحد ۱۶۰۰ ریال و هزینه هر واحد ۱۰۰۰ ریال باشد در این حالت مقدار فروش را اگر بخواهیم ۳۶۰۰۰۰ ریال سود بدست بیاوریم به طریق زیر بدست می آوریم:
۸۶۰۰= (۱۰۰۰ – ۱۶۰۰)÷ (۴۸۰۰۰۰۰ + ۳۶۰۰۰۰ )
یعنی باید ۸۶۰۰ محصول بفروشد تا به سود ۳۶۰۰۰۰ریال برسد.

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب J.aryan
علاقه به حوزه فناوری و تکنولوژی نرم افزار باعث شد تا به عنوان مدیر بخش خصوصی صنایع تولیدی افتخار داشته باشم که فاین سافت را تاسیس کنم و تجربیات خود را در زمینه فناوری و کسب و کار در اختیار علاقمندان قرار بدم.

بدون دیدگاه