بن های تخفیف فاین سافت

در قراردادهایی که فاین سافت با تولید کنندگان نرم افزار منعقد می کند اهمیت ویژه ای برای مصرف کننده قائل است و حتما شرایط تخفیف اختصاصی خرید از فاین سافت را برای مصرف کننده لحاظ می کند.مقدار این تخفیف ها و چگونگی استفاده در برگه های اطلاعات محصول ذکر خواهد شد.

هم چنین بسیاری از شرکتهای نرم افزاری که فروش آنلاین دارند برای عاملین فروش خود کدهای تخفیفی را مخصوص خریداران ارائه می دهند که خریداران می توانند با خرید از عاملین فروش از این تخفیفها بهره مند شوند در حالی که در حالت عادی این تخفیفها وجود ندارند. محل استفاده از این کدها در مراحل خرید از فروشگاه شرکت تولید کننده است.

[wof_wheel id=”4003″]